Evropská komise předložila 20. května tohoto roku Strategii Farm to Fork, která mimo jiné cílí na reformulace neboli podporu změny složení zpracovaných potravin ve smyslu nastavení maximálních limitů pro určité živiny v potravinách a omezení propagace potravin s vysokým obsahem soli, cukrů a/nebo tuků.

Strategie uvádí, že současné vzorce spotřeby potravin jsou neudržitelné jak z hlediska zdraví, tak z hlediska životního prostředí. Průměrný příjem energie, nově i červeného masa, cukrů, soli a tuků v EU nadále překračuje doporučené hodnoty, zatímco spotřeba celozrnných obilovin, ovoce a zeleniny, luštěnin a ořechů je nedostatečná.

Komise bude hledat příležitosti, jak usnadnit přechod ke zdravějšímu stravování a jak stimulovat ke změně složení výrobků, mimo jiné zavedením výživových profilů, aby se omezila propagace (prostřednictvím výživových nebo zdravotních tvrzení) potravin s vysokým obsahem tuků, cukrů a soli.

Kam směřuje potravinářství a zemědělství v Evropě nastíní právě zmíněná strategie, která se obecně zaměřuje na zdravější životní styl a udržitelnost. Ačkoliv Strategie nemá podobu legislativního aktu v návaznosti na ní, bude řada evropské legislativy revidována. Strategie myslí především na spotřebitele a bude se snažit posílit poskytované informace na obalech.

A jaká další opatření si ve vztahu k potravinám dává Strategie za cíl? Během nadcházejících let by mělo dojít k nastavení cílů pro omezování potravinového odpadu, revidována by měla být pravidla k vyznačování data (spotřebujte do a data minimální trvanlivosti), kde řada spotřebitelů tápe nebo špatně chápe jejich význam, a to může vést k plýtvání potravinami. Vyžadována by měla být také označení původu u některých dalších produktů. Podpora bude směřována k ekologickému zemědělství a ke zvýšení poptávky po těchto produktech. Také balení potravin hraje důležitou roli v potravinovém systému, proto podpora bude směřovat k používání inovativních a udržitelných řešení v oblasti balení za použití ekologicky šetrných opětovně použitelných a recyklovatelných materiálů. Během pandemie COVID-19 se navíc ukázalo, jak důležitý je spolehlivý a fungující potravinový systém, který bude schopen zajistit pro spotřebitele nejen v období krize dostatečné a cenově dostupné potraviny. Z tohoto důvodu bude vytvořen jakýsi pohotovostní plán pro zajištění dodávek potravin a potravinového zabezpečení, který by byl spuštěn právě v době krize.

Strategie je dostupná zde.