Jednání hodnotící komise 9. ročníku soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek se uskutečnilo dne 20. července 2022 od 9:30 hod. v sídle PK ČR.

 

Za členy hodnotící komise byli nominováni:


Ing. Jan Bedrníček, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.– Mendelova univerzita v Brně
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA – Veterinární univerzita Brno
prof. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. – Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Ivana Laknerová – Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i.
Ing. Hana Langrová – Potravinářská komora ČR
Ing. Irena Němečková, Ph.D. – Výzkumný ústav mlékárenský, s.r.o.
RNDr. Jana Olšovská, Ph.D. – Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s.
Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. – EUROFINS CZ, s.r.o., předseda komise
doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
MVDr. Ing. Dana Tříska – Ministerstvo zemědělství


Do soutěže se přihlásilo celkem 30 společností a 83 potravinářských výrobků včetně obalů. V letošním ročníku byly přihlášeny poprvé privátní značky obchodních řetězců, které vyrábí tuzemští výrobci. Přihlásily se společnosti různých velikostí od mikropodniků až po velké podniky. Hodnocení proběhlo v následujících kategoriích:
a) reformulace roku
b) bezpečnost a kvalita potravin
c) potraviny pro zvláštní výživu

 

Výsledky naleznete zde.

 

Všem výhercům a oceněným gratulujeme!