Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují čtvrtý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Vítězné potravinářské výrobky budou prezentovány a komunikovány směrem k laické i odborné veřejnosti, a to na úrovni ČR i na úrovni mezinárodní. Výrobcům budou také zprostředkovány kontakty a možnost konzultace pro jejich další inovativní rozvoj. Vítězné výrobky v kategorii Reformulace roku mohou používat logo Platformy pro reformulace (např. na obalech výrobků, webových stránkách a v další komunikaci výrobce), umožňující upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšením složením i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) č. 1924/2006.

Přihlášení probíhá v termínu od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017. Přihláška není zpoplatněna. Jeden výrobce může přihlásit do soutěže více svých výrobků, nicméně každý výrobek musí být přihlášen na samostatné přihlášce.

Podmínky přihlášení výrobku do soutěže:

Do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech.
Podmínkou přihlášení je řádné vyplnění formuláře Přihláška do soutěže (dále jen „přihláška“), který je umístěn na internetových stránkách www.foodnet.cz, a jeho včasné zaslání organizátorovi soutěže. Řádným vyplněním se rozumí uvedení všech povinných údajů a jejich stvrzení podpisem.

K přihlášce je nutné doložit:

1. Výsledky laboratorní analýzy výživových údajů výrobku v rozsahu: energetická hodnota, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl

2. Výsledky laboratorní analýzy, které dokládají klíčovou vlastnost výrobku (například zvýšený obsah živin, nižší obsah kontaminantů, obsah klíčové složky apod.). Pokud nelze doložit tuto skutečnost z důvodu dostupnosti metody, je možné tuto skutečnosti pouze prohlásit.

Originál všech výše uvedených požadovaných dokumentů je nutné zaslat v jednom vyhotovení na adresu organizátora soutěže: Potravinářská komora České republiky, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice. Zároveň je požadováno dodání těchto dokumentů také elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě, že nebude zaslaná přihláška nebo další požadované dokumenty kompletní, požádá organizátor výrobce o jejich doplnění.

Více informací o soutěži naleznete zde.