Neinfekční onemocnění

Neinfekční neboli nepřenosná onemocnění jsou dlouhodobé chronické choroby, které jsou hlavní příčinou úmrtí v evropském regionu, významně snižují kvalitu života nemocných a jsou obrovskou ekonomickou zátěží pro společnost. Hlavními zástupci jsou srdečně-cévní onemocnění, diabetes mellitus 2. typu a některá nádorová onemocnění. Obezita je hlavním rizikovým faktorem rozvoje neinfekčních onemocnění.