Obezita

Obezita je definována jako chronické metabolické onemocnění charakterizované zvýšenou zásobou tuku v těle. Stupeň obezity se stanovuje pomocí BMI (Body Mass Index; BMI = hmotnost v kg/výška2 v m). U dospělé populace označujeme BMI ≥ 25 kg/m2 za nadváhu a BMI ≥ 30 kg/m2 za obezitu. Obezita je závažný zdravotní problém a hlavní rizikový faktor rozvoje tzv. neinfekčních onemocnění. Je také provázena řadou komplikací a výrazně zhoršuje kvalitu života.

WHO (Světová zdravotnická organizace) uvádí, že v Evropě má více než 50 % dospělých obyvatel nadváhu nebo obezitu, více než 20 % je obézních a každé 3. dítě ve věku 11 let trpí nadváhou či obezitou. Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2019 trpí v České republice nadváhou nebo obezitou 68,1 % mužů a 49,2 % žen a obezitou 21,2 % mužů a 17,5 % žen.