Životní styl

Životní styl má velký vliv na vznik a rozvoj tzv. neinfekčních onemocnění. Rizikovými faktory jsou kouření a nadměrná spotřeba alkoholu, nevhodná strava a nedostatek pohybové aktivity, vysoký krevní tlak, obezita a další faktory prostředí. Odhaduje se, že až 80 % všech srdečně-cévních onemocnění a onemocnění diabetem a 40 % nádorových onemocnění by bylo možné předejít pozitivním ovlivněním rizikových faktorů.