Tisková zpráva 15. 9. 2021 – Reformulace potravin jsou součástí preventivních opatření a přispívají ke zdravému životnímu stylu. Reformulované výrobky pomáhají udržet optimální hmotnost, brání rozvoji srdečně-cévních onemocnění a dalších civilizačních chorob. Motivace spotřebitelů ke zdravému životnímu stylu je v nejlepším zájmu nejen nutričních terapeutů, lékařů, ale i výrobců potravin, kteří své výrobky neustále reformulují a inovují a snaží se na ně poukázat.

 

Reformulace jako takové jsou velmi žádoucí, na druhou stranu je třeba k jakékoliv výrazné změně receptury přistupovat velmi obezřetně. Spotřebitelé bývají mnohdy velmi konzervativní a výrobce by tak mohl o své zákazníky přijít. Spotřebitele je třeba neustále informovat a vzdělávat.

„Výrobci potravin nechtějí nikoho šidit, ani šetřit na vstupních nákladech. Reformulovaný výrobek není výrobek ošizený, ale naopak pozitivně vnímané složky jsou přidávány a ty negativní snižovány nebo nahrazovány“, vysvětluje prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová.

„Musíme si však také uvědomit, že cukr, sůl a tuk mají nejen výživovou funkci, ale plní často roli konzervantů, nositelů chuti nebo objemu. Při jejich snižování je tedy často nutné volit náhradu, která může být vnímána kontroverzně (např. větší množství přídatných látek, tzv. éček, nahrazení cukru alternativními sladidly, apod.). Vždy je ale reformulace v souladu s legislativou“, dodává Dana Večeřová.

„Česká asociace nutričních terapeutů reformulace podporuje. Zvýšená dostupnost reformulovaných potravin totiž může díky jejich upravenému složení vést ke snížení míry rozvoje obezity a s ní spojených onemocnění. Ke snížení hmotnosti, a rizika dalších onemocnění, je však zapotřebí celková změna životního stylu u každého z nás. Zejména snížení konzumace zpracovaných potravin a hotových jídel, navýšení příjmu ovoce, zeleniny a celozrnných obilovin, zvýšení pohybové aktivity a ovlivnění dalších faktorů životního stylu, jako jsou např. kouření, kvalita spánku apod.“, říká Ivana Pražanová, předsedkyně České asociace nutričních terapeutů.   

Při reformulacích však čeká na výrobce i jedno výrazné omezení. Platná evropská legislativa umožňuje informovat o snížení určitých živin až pokud konkrétní změna dosáhne 30 %. Pokud výrobce potravin sníží například obsah cukru v konkrétním výrobku o 20 % a to není málo, nemůže o této skutečnosti informovat ani na obalu produktu ani prostřednictvím dalších komunikačních kanálů, například reklamy, ale i na internetových stránkách či sociálních sítích. Toto nařízení tedy umožňuje výrobcům komunikovat snížení určitých živin až při dosažení limitu snížení 30 %. Taková úprava receptury je však v praxi velmi problematická, protože tak razantní snížení by spotřebitel velmi těžko akceptoval. Výrobci proto spíše přistupují k postupnému snižování množství živin, což však nemohou uvádět ani na obalu výrobku, ani v dalších materiálech. A to mnohdy výrobce od inovací a reformulací odrazuje. Překážek není málo, a proto je třeba výrobce dále motivovat a podporovat, aby svoje výrobky i nadále reformulovaly, tj. zlepšovali.

Platforma pro reformulace hledá cesty, kterými mohou výrobci legálně spotřebitele upozornit na vylepšené složení výrobku. Jednou z možností je právě otevřená Databáze reformulovaných potravin a nápojů. „Jsem velmi ráda, že ji dnes můžeme představit odborné i laické veřejnosti. Databáze poskytuje aktuální přehled o reformulovaných výrobcích, v databázi lze vyhledávat podle výrobce, kategorie výrobku a typu reformulace, např. snížení obsahu cukru. V databázi také najdete složení výrobku před reformulací a po reformulaci“, vysvětluje Hana Langrová, předsedkyně Výboru pro výživovou politiku / Platformy pro reformulace. Databázi naleznete na webových stránkách www.reformlace.cz.

Na závěr je třeba dodat, že Evropská komise bude hledat další příležitosti k přechodu ke zdravému stravování. Strategie od zemědělce ke spotřebiteli představuje příležitost pro zlepšení životního stylu, zdraví a životního prostředí. Pokud vytvoříme příznivé potravinové prostředí, které usnadní

volbu zdravého a udržitelného stravování, napomůže to zdraví a kvalitě života spotřebitelů a sníží se náklady na zdravotní péči v celé společnosti.

Kontakty pro média:

Potravinářská komora ČR

tisková mluvčí Helena Kavanová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 737 287 024

________________________________________________________________________________

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) byla založena v roce 1995 jako federace výrobců potravin, nápojů a zpracovatelů zemědělské produkce. PK ČR plní funkci zájmového neziskového sdružení pro všechny potravinářské obory a obory zpracování zemědělských produktů.

Platforma pro reformulace (PPR) byla založena na podzim roku 2016. Jejím cílem je vytvoření odborného fóra pro diskusi nad jednotlivými reformulačními cíli a technologiemi v rámci které mohou členové PPR nastavit a komunikovat konkrétní závazky v oblasti reformulací a podpory zdravé výživy; monitorovat a reportovat dosažené výsledky; a sdílet zkušenosti s dalšími výrobci a ve spolupráci s akademickou obcí a příslušnými ministerstvy vzdělávat veřejnost.