Řecký potravinářský a nápojový průmysl (SEVT) investuje do inovativních a udržitelných výrobních metod, přičemž si uvědomuje zvýšené nutriční potřeby spotřebitelů a nové sociální a environmentální požadavky. Podniká proto iniciativy a dobrovolné závazky s cílem dosáhnout spravedlivého, zdravého a ekologického potravinového systému a přechodu k vyváženějšímu stravování a zdravým stravovacím návykům.

Podpora iniciativ průmyslu v oblasti změny složení potravin:

SEVT vytvořil na svých internetových stránkách sekci "Osvědčené postupy reformulací", kde jsou zveřejňovány příslušné postupy členů.
SEVT rovněž propaguje osvědčené postupy v měsíčním zpravodaji federace.

Autor: FoodDrinkEurope

Zdroj:https://www.fooddrinkeurope.eu/industry-action/greek-food-industry-sharing-reformulation-best-practices/