Dne 30. dubna 2019 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou předsedkyně výboru pro zdravotnictví Prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc. a předsedy zemědělského výboru Ing. Jaroslava Faltýnka konal v pořadí již druhý seminář "Kvalita potravin a zdraví spotřebitelů – II" (pozvánka).

 

V úvodní části vystoupila prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, společně s Ing. Jaroslavem Faltýnkem, předsedou Zemědělského výboru. Zastupující náměstek ministra pověřený řízením sekce zemědělské a potravinářské Ing. Jindřich Fialka ocenil snahu potravinářů v oblasti zlepšování nutričního složení potravin.

   

V odborném bloku vystoupila Mgr. Eva Gottvaldová, hlavní hygienička ČR a náměstkyně ministra zdravotnictví (prezentace: Výživa ve veřejném zdraví), dále Mgr. Michal Kalman, Ph.D., z Institutu aktivního životního stylu, Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci (prezentace: Více ovoce a zeleniny. Méně sladkostí: HBSC studie), RNDr. Magdalena Hrabcová,  Ph.D., z Potravinářské komory ČR, předsedkyně Platformy pro reformulace při České technologické platformě pro potraviny (prezentace: Jak může potravinářský průmysl přispět?), prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví (prezentace: Rozdíl výživových zvyklostí mladé generace v EU) a prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (prezentace: Školní obědy: adjustace podle výživových doporučení by jim slušela).

        

Zvukový záznam naleznete zde.