Dne 29. 7. 2019 byly vyhlášeny výsledky 6. ročníku soutěže „Cena PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.  Přihlašování výrobků do soutěže  probíhalo v termínu od 31. března do  30. června 2019 a mohly se do ní přihlásit potravinářské společnosti, resp. jejich nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech. Ve stanoveném termínu se přihlásilo 21 společností s celkem 54  výrobky. Pro řádné přihlášení do soutěže bylo nutné dodat přihlášku, laboratorní analýzu výrobku nebo čestné prohlášení o výživové hodnotě výrobku a nakonec pro hodnocení také samotný výrobek. Všechny společnosti podmínky soutěže splnily. V přihlášce každý výrobce zvolil kategorii, do které inovovaný výrobek přihlašuje.  Výživové hodnoty nebyly požadovány u mikropodniků. Přihlášené společnosti se lišily ve velikosti podniku od mikropodniků až po velké podniky.

 

Výsledky naleznete v přiloženém dokumentu