REFORMULACE POTRAVIN
Hodnocení možností reformulací hlavních potravinářských komodit

 

Publikace byla zkompletována v rámci Priority D pracovní skupiny pro bezpečnost potravin České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci  s Potravinářskou komorou ČR, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno a za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2019).

 PUBLIKACE