MEMbránové PROcesy v POtravinářském průmyslu a možnosti inovací   

Sborník z workshopu projektu KUSmem POTRAVINÁŘSKÁ KOMORA ČR / ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY ČESKÁ MEMBRÁNOVÁ PLATFORMA, z.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV MLÉKARENSKÝ, s.r.o. MEMBRAIN, s.r.o.

 

SBORNÍK