Specifické závazky k Deseti pilířům výživové politiky potravinářského průmyslu a jejich plnění

Autor: Potravinářská komora ČR

 

http://www.ctpp.cz/data/files/690x390.pdf

 

 

Leták byl vydán u příležitosti výroční konference Platformy pro reformulace konané dne 16. září 2020 pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc., a ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc.

 

Tištěná verze letáku je k dispozici na sekretariátu PK ČR.