Na letošní v pořadí již čtvrté výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se konala dne 16. září 2020 pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA, a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., vystoupila celá řada uznávaných odborníků, ať už z lékařské praxe, akademické sféry, zástupců výrobců a nově také zástupců obchodních řetězců. Konference se účastnilo přibližně 80 účastníků, což vzhledem k vzniklé a nepředvídatelné epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 byl příznivý počet. Z důvodu uvedené mimořádné situace byl z organizačních důvodů upraven před samotným zahájením program konference - hlavně co se týče zástupců některých přednášejících.

 

V úvodu vystoupila a přivítala přítomné Mgr. Gabriela Bechynská, předsedkyně Platformy pro reformulace, která po celou dobu konferenci moderovala. Ing. Dana Večeřová,  prezidentka Potravinářské komory ČR následně uvítala přítomné a uvedla, že pandemie koronaviru na jednu stranu ukázala, jak je potravinářský sektor schopný a pružný rychle reagovat na světovou krizi a pracovat pod ohromným tlakem. Ačkoliv tento rok přinesl skutečně spoustu starostí kladně hodnotila, co vše se podařilo potravinářským podnikům v uplynulém období realizovat v této oblasti - tedy vylepšování potravin, v takzvaných reformulacích.

 

Účastníci konference se po celou dobu mohli seznámit s výrobky, které byly oceněné v rámci soutěže PK ČR o nejvíce inovativní potravinářský výrobek a mohou být označeny logem Reformulace roku - upoutávka běžela jak ve foyer, tak přímo v hlavním sále.  Z konference si účastníci mohli také odnést nejen vzorky oceněných reformulovaných výrobků (Lipánek tvarohový 130 g od Madety, Mattoni essence pomeranč, Super Mysli od společnosti Emco, Nestlé Ovesné Cheerios a Re"FUEL sandwich on the go od společnosti Unilever). U všech těchto produktů se především významně snížilo použité množství cukru. Účastníci si  také mohli odnést vydané publikace z řady Fakta (cukry, sůl, tuky a pestrou stravu) a publikaci věnovanou reformulacím, jak v českém nebo anglickém znění nebo letáček věnovaný závazkům výrobců v oblasti zdravého životního stylu.

 

Prezentace a přednášející v I. bloku VÝŽIVA A SPOTŘEBITEL: předsedkyně Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory

 

 
Výsledky reformulačních snah v potravinářském průmyslu  Ing. Dana Večeřová / prezidentka, Potravinářská komora ČR
Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030 - Zdraví 2030 MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH / náměstkyně, Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Potraviny a zdraví  prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví PSP ČR a přednostka, pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha
Ministerstvo zemědělství k reformulacím potravin   Ing. Jitka Götzová / ředitelka, Odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR
Strategie "Z farmy na vidličku" a výživa   Ing. Miroslav Koberna, CSc. / ředitel pro programování a strategii PK ČR

 

Prezentace a přednášející v II. bloku POTRAVINY A SPOTŘEBITEL: předsedkyně Mgr. Gabriela Bechynská, předsedkyně Platformy pro reformulace

 

Možnosti reformulací pekařských výrobků  Ing. Marcela Sluková, Ph.D. / Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT
Možnosti reformulací v segmentu mléčných výrobků a v segmentu výrobků na rostlinném základě: zlepšování složení nutrientů (vč. probiotik) a fortifikace v českém a evropském kontextu

Ing. Mgr. Hana Pavlíková / Country Quality Manager CZ/SK,  Danone a.s.

PhDr. Petr Kopáček / Public Affairs Manager CZ, Danone a.s.

Projekt značky Knorr Future 50 Foods  Ing. Hana Langrová / Regulatory Affairs Manager CR & SR, Unilever
Soutěž Reformulace roku - zhodnocení projektu za uplynulé čtyři Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. / Potravinářská komora ČR

 

 

Třetí blok je důkazem toho, že vylepšenému složení se věnují nejen výrobci ale také se u svých privátních značek ubírají obdobným směrem obchodní řetězce. Řada obchodních řetězců v této souvislosti definuje nejen závazky své společnosti, ale především kritéria kvality právě pro své privátní značky ale také výrobkové řady, které vedou k vylepšování potravin.

 

Prezentace a přednášející v III. bloku PRODEJCE A SPOTŘEBITEL: předseda Ing. Pavel Mikoška, CSc, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu pro obchod

 

Odpovědná tvorba sortimentu  Ing. Jan Wiesner / vedoucí kontroly úseku kvality, LIDL
Výrobkové řady podporující zdravý životní styl Ing. Pavel Mikoška, CSc. / Quality Director, Albert
Strategie privátní značky BEZ KOMPROMISU Ing. Petr Chvojka, Ph.D. / Head of Private Label, Rohlik.cz

 

Čtvrtý blok se věnoval převážně výživě a výživovým trendům. Výživa je nejvýznamějším vnějším faktorem ovlivňujícím naše zdraví. V současné době je naše generace zatížena civilizačními chorobami, které v minulosti nebyly tak značně rozšířené, a co je nejhorší, dotýkají se již dětské populace. Právě reformulace jsou postupnou změnou, nikoliv razantní, které můžou navést spotřebitele ke zdravějšímu životnímu stylu.

 

Prezentace a přednášející v IV. bloku VĚDA A SPOTŘEBITEL: předseda doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., vedoucí, Ústav konzervace potravin, VŠCHT v Praze

 

Reformulace přístupu ke konzumaci potravin aneb jak se nepřejídat PhDr. Iva Málková / zakladatelka STOB
Potraviny a zdravý životní styl Mgr. Ing. Ivana Pražanová / předsedkyně, Česká asociace nutričních terapeutů, Thomayerova nem. Praha

 

 

 

 

Těšíme se na vaši účast za příznivější situace znovu příští rok v září !