Deklarace ke zdravému životnímu stylu je závazkem potravinářského průmyslu vyvíjet aktivity v jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. Na níže uvedeném odkaze naleznete aktualizovanou verzi k září 2019.

 

 Specifické závazky k Deseti pilířům výživové politiky potravinářského průmyslu