Praha 18. 9. 2019: Čeští výrobci potravin plní svůj závazek podpořit zdravý životní styl spotřebitelů díky široké nabídce potravinových výrobků. Do této skupiny patří i potraviny s „vylepšeným“, tj. reformulovaným složením. Kde se podařilo ubrat cukr, tuk nebo sůl, či naopak recepturu vhodně obohatit a jak se daří informovat a vzdělávat veřejnost, o tom 18.9. 2019 výrobci diskutovali na konferenci Platformy pro reformulace.

 

Výrobci potravin, členové Platformy pro reformulace, oznámili v roce 2018 svou připravenost aktivně se podílet na zlepšování nabídky nutričního složení potravin a přispívat k informovanosti spotřebitele podepsáním  strategického dokumentu „Deklarace ke zdravému životnímu stylu“. V něm se zavazují aktivně pracovat na jednotlivých bodech Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu a výsledky pak sdílet s odbornou i laickou veřejností na pravidelné konferenci Platformy pro reformulace, která se letos konala 18. září.

Konference byla tentokrát zaměřena zejména na mléko a mléčné vyrobky. Ty pro úpravu receptur nejsou zrovna nejvhodnější komoditou. Reformulace konzumního mléka je limitována legislativou EU, snižování obsahu soli v sýrech je technologicky velmi problematické, nemluvě o roli tuku. Přesto se podařilo najít několik oblastí vhodných pro reformulace.  Jedná se o jogurty a zakysané mléčné nápoje, kde se daří snižovat obsah cukru a laktózy. Dalším úspěšným trendem jsou vysokoproteinové výrobky, obohacení vlákninou nebo prebiotiky. U tavených a přírodních sýrů dochází k nahrazování mléčného tuku a snižování obsahu soli.  I u mlék a mléčných nápojů probíhají úpravy formou fortifikace, snižování obsahu laktózy nebo snížení obsahu tuku. Nemůžeme si dovolit zde nezmínit několikrát citované doporučení pana Ing. Kopáčka, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského „3 mléčné porce denně a hýbat se!“

Vylepšování probíhá i u dalších komodit. Výrobci dlouhodobě pracují na kvalitnějším složení tuků ve výrobcích – po již téměř odstraněných transmastných kyselinách se nyní zaměřují na snižování obsahu nasycených mastných kyselin nebo snížení obsahu tuku. Pokračuje omezování soli u masných výrobků, dehydratovaných potravin a pečiva. Cukru se objevuje méně v cukrovinkách a snídaňových cereáliích.  Při úpravě složení nemusí jít ale vždy jen o snižování. Pozitivní je obohacování výrobků např. o vlákninu a bílkoviny (chléb a pečivo), vitamíny a minerální látky nebo navýšení ovocné složky.

Aktivity výrobců nekončí jen u výroby potravin, ale soustředí se i na oblast vzdělávání a komunikace. Jde o dlouholeté  edukační programy určené veřejnosti (např. program pro žáky 5. tříd „Hravě žij zdravě“, projekt „Mléko vás zdraví“ nebo program „Hustá výzva“, zaměřený na propagaci konzumace jogurtů s vysokým obsahem proteinu) a různé informační publikace. Platforma pro reformulace se ve své publikační činnosti v posledním roce soustředila na problematiku technologických možností reformulací. Úpravy receptur totiž představují pro výrobce velkou výzvu nejen po finanční a organizační stránce,  ale pojí se s nimi řada technologických nebo i senzorických omezení. Také nelze stále donekonečna snižovat a omezovat. Úpravy receptur mají své limity. Nad těmi se zamýšlí autoři publikace „Reformulace potravin“, která vznikla ve spolupráci Vysoké školy chemicko technologické v Praze, Veterinární a farmaceutické univrzity  v Brně a Potravinářské komory ČR.

„Je zřejmé, že Platforma pro reformulace a výrobci neustále usilují o to, aby nabídka potravin na českém trhu byla široká a pestrá.“ řekl náměstek ministra zemědělství ing. Jindřich Fialka a dodal „Každý spotřebitel si tak může sestavit jídelníček „šitý na míru“ svému životnímu stylu a potřebám.“ Více informací o projektech Platformy pro reformulace na www.reformulace.cz

Na letošní výroční konferenci Platformy vystoupila celá řada uznávaných odborníků, ať už z evropských institucí (Dirk Jacobs, Nick Deschuyffeieer a Petr Menšík) lékařské praxe (Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., MUDr. David Kasal, MHA a  Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.), akademické sféry (Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., Ing. František Ježek, Ph.D., a Mgr. Ing. Ivana Pražanová) nebo zástupců výrobců (Ing. Jiří Kopáček, CSc., Ing. Jana Ovčáčková a Ing. Jana Blecherová). Konference se účastnilo 70 účastníku, kteří velmi pozitivně hodnotili jak organizaci, tak kvalitu prezentací a celkovo přípravu konference. Živé diskuse v průběhu konference potvrzují nejen zájem veřejnosti o téma reformulací, ale také snahu sdílet zkušenosti a být připraven o problémech diskutovat, a hledat nové cesty. Velmi přínosné bylo zařazení bloku Evropa a spotřebitel, což umožnilo srovnání ČR s dalšími evropskými zeměmi. Mluvčí tohoto bloku zdůraznili dlouhodobost veškerých reformulačních a inovačních aktivit. 

Prezentace přednášejících naleznete níže.

Novinkou letošní konference byla možnost pro výrobce připravit stánek nebo banner informující účastníky o specifických projektech výrobců. Této možnosti využily společnosti Lactalis CZ, s. r. o. formou prezentace Ing. Ovčáčkové a ukázkou sady výrobků „ standardní mléčná rýže“ a „reformulovaná mléčná rýže“ se sníženým obsahem cukru a ukázkou sady výrobků Parmalat Caffe Latte 200 ml ve dvou variantách včetně nově uvedeného nápoje Parmalat Caffe Latte Espresso 200 ml se sníženým obsahem cukru. Mezi další prezentované společnosti patřily Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. a společnost CWP, jejíž zástupci pomocí In Body měřili zájemce a reportovali jim zprávu z měření o rozložení tuku, vody a svalů v těla. Program byl koncipován v rámci zdravého životního stylu. Oceněný výrobek Orion Granko kakaové mléko 200 ml prezentovala společnost Nestlé Česko s. r. o. společně s letáčky ke vzorkům. Také společnost Danone, a. s. poskytla účastníkům vzorky Actimelu bez přidaného cukru, bez sladidel i aromat, vyznačující se svěží kyselou mléčnou chutí. Poslední společností, která se zapojila, byla společnost Mondelez Czech Republic, s. r. o., která prezentovala sušenky Bebe Dobré ráno se sníženým obsahem cukru.

Následující den proběhla tisková konference, která se setkala s velkým zájmem médií. Na konferenci prezentovali RNDr. Magdalena Hrabcová, PhD., Ing. Jana Ovčáčková a doc. Ing. Aleš Rajchl, PhD. Pro novináře byla připravena tisková zpráva  a dále aktualizovaná tabulka závazků a publikace „Reformulace potravin“.

Problematice reformulací byla věnována reportáž v rámci hlavních zpráv na ČT1 (viz zde, 26. minuta: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/219411000100919),

 

 

Prezentace přednášejících:

Dirk Jacobs

Nick Deschuyffeleer

Petr Menšík

Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

MUDr. David Kasal, MHA

Prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.

Ing. Jiří Kopáček, CSc.

Ing. Jana Ovčáčková

ing. Jana Blecherová

Mgr. Ing. Ivana Pražanová

Ing. František Ježek, Ph.D.

Doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph. D