6. Potravinářský průmysl propaguje své výrobky zodpovědným způsobem

Subjekt Závazek Vyhodnocení Stav
Obecně Konkrétní příklad z praxe/výrobek/projekt
Potravinářská komora ČR Komunikovat nároční samoregulační závazek k zodpovědnému marketingu Potravinářská komora ČR vydala „Deklaraci k zodpovědné komerční komunikaci“, ve které se potravináři zavazují formou dobrovolných pravidla a samoregulace komunikovat se spotřebiteli zodpovědným způsobem a vyvíjet specifické samoregulační závazky. Přílohou dokumentu jsou závazky jednotlivých firem, které jdou ještě nad rámec obecných pravidel. Koncem roku 2020 byla deklarace prezentována na zasedání představenstva PK ČR s žádostí o zapojení společností. K deklaraci se přihlásily další společnosti. V roce 2021 zástupci MK ČR potvrdili, že tyto principy jsou dostačující a vyhovující pro účely národní prováděcí legislativy ke Směrnici 2018/1808. Deklarace byla také sdílena na webových stránkách www.reformulace.cz do samostatného oddílu.
Nestlé Česko, s.r.o. Dobrovolná omezení marketingové komunikace na děti. Společnost Nestlé je jedním z členů dobrovolné iniciativy EU Pledge, jejímž závazkem je zákaz marketingové komunikace cílené na děti pod 6 let. Na děti do 16 let lze udělit výjimku, přičemž marketingová komunikace musí splňovat Nestlé kritéria.
Mondelez International Omezení marketingové komunikace na děti Nad rámec zákonných povinností, společnost necílí marketingové aktivity na osoby mladší 13 let. Společnost Mondelez International nerealizuje přímé marketingové aktivity na děti mladší 13 let. Společnost v roce 2005 zavedla interní globální pravidla pro omezení marketingové komunikace zaměřené na děti, společnost je signatářem EU Pledge, což je veřejný příslib dobrovolného omezení marketingu na děti. Vnitřní pravidla společnosti nazvaná „Marketing to Children Policy“ platí pro všechny trhy, na kterých společnost podniká, a vztahují se na reklamu v televizi, tisku, rádiu, internetu, digitálu, v mobilních zařízeních, v herním byznysu (gaming), DVD/videu, nebo např. při streamování a v kinech. Veškerá komunikace společnosti na obalech a materiály v obchodech je cílena na osoby, které jsou schopné informovaně rozhodnout o konzumaci potravin.
Závazek se již podařilo naplnit
Naplňování závazku úspěšně probíhá
Závazek se nedaří naplňovat