7. Potravinářský průmysl vzdělává spotřebitele a veřejnost

Subjekt Závazek Vyhodnocení Stav
Obecně Konkrétní příklad z praxe/výrobek/projekt
Potravinářská komora ČR Vzdělávat odbornou i laickou veřejnost V roce 2021 ve spolupráci se Sekcí nutričních terapeutů ČAS, potravinářský průmysl vytvořil nový vzdělávací projekt pro žáky 5. třída základních škol „V rytmu zdraví“. Cílem projektu je senzibilizovat žáky a žákyně hravou a interaktivní formou na zásady zdravého životního stylu a motivovat je k udržitelnému a inteligentnímu zacházení s potravinami se zaměřením na omezení plýtvání potravinami. Projekt vychází z Pyramidy výživy ministerstva zdravotnictví a používá ji ve třech výukových lekcích, ve kterých vysvětluje jednotlivá patra pyramidy. Další dvě lekce jsou věnovány otázkám nakupování, skladování, zpracování a plýtvání potravinami (v souladu se Strategií WHO 5 klíčů pro prevenci alimentárních onemocnění), udržitelnosti a osvojení si zásad udržitelného životního stylu. Klíčové jsou informace pro žáky týkající se zdravé a vyvážené stravy a potřeby pohybové aktivity. Projekt probíhá soutěžně pro 5. třídy vždy od září do ledna v příslušném školním roce. Nesoutěžně je možné projít lekce kdykoliv.
Nestlé Česko, s.r.o. Interní a externí vzdělávání o zdravém životním stylu. Společnost Nestlé se snaží informovat a edukovat jak odbornou, tak širokou veřejnost o zdravém životním stylu, svých inovativních a reformulovaných výrobcích a o svých strategiích. Nestlé se zabývá také edukací svých zaměstnanců, ať už v podobě workshopů, webinářů, pravidelných příspěvků v interním deníku nebo pomocí prezentací na dané téma z oblasti výživy či jiné strategie společnosti. Nestlé se pravidelně účastní veřejných i odborných konferencí ať už na téma výživa, udržitelnost nebo recyklace. V únoru 2022 se aktivně účastnila národní konference Nové trendy v úchově balení a v září vystoupila se svým příspěvkem Vzdělávání spotřebitelů o vyváženém životním stylu z pohledu Nestlé na výroční konferenci Platformy pro reformulaci.
F&N dodavatelé Vzdělávat odbornou i laickou veřejnost Prostřednictvím svých www stránek, informuje veřejnost objektivně o vlastnostech a použití různých nízkokalorických a nekalorických sladidel. Tyto informace pocházejí z 30 let zkušeností ve vývoji a výrobě sladidel. x x
Výzkumný ústav potravinářský Praha Vzdělávání laické veřejnosti na veřejně přístupných akcích. Pro rok 2023 prezentace racionální výživy (sacharidy, vláknina) a problematiky bezlepkové diety na akcích Gluten Free Prague Expo, akce organizace STOB, Dožínky a letné a pod. Pravidelně se účastníme např. Muzejní noci, Týden vědy nebo Týdnu AV ČR.. Pro rok 2023 prezentace racionální výživy (sacharidy, vláknina, sůl, alergeny, tuky – mastné kyseliny) a problematiky bezlepkové diety na na webu VÚPP a v rámci poradenské činnosti u databáze „Potraviny bez lepku“. Pokračování on-line poradenské činnosti, přednášek pro veřejnost - důchodci, maminky s dětmi a výukových akcí pro studenty středních a vysokých škol. Závazky jsou plněny průběžně. 27.4.2023 návštěva studentek LF UK obor nutriční terapie, prezentace na téma alergeny v potravinách, reformulace, náhrada lepku, mléka a vajec v praxi, stanovení alergenů ELISA metodou. Návštěva laboratoře vysokotlaké pasterace.
Závazek se již podařilo naplnit
Naplňování závazku úspěšně probíhá
Závazek se nedaří naplňovat