8. Potravinářský průmysl publikuje dosažené výsledky, vzdělává a sdílí zkušenosti navzájem mezi sebou

Subjekt Závazek Vyhodnocení Stav
Obecně Konkrétní příklad z praxe/výrobek/projekt
Výzkumný ústav potravinářský Praha Reformulace jako součást výzkumných projektů. Průběžná publikace výsledků výzkumu pro odbornou veřejnost v časopisech a na konferencích.
Závazek se již podařilo naplnit
Naplňování závazku úspěšně probíhá
Závazek se nedaří naplňovat